FMC Laskentapalvelut Oy  on rakennushankkeiden määrä- ja kustannustiedon hallintapalveluihin erikoistunut, rakennuttajista, urakoitsijoista ja suunnittelijoista riippumaton yritys.

Tehtävämme
Edistämme asiakkaidemme kilpailukykyä tuottamalla päätösten ja toiminnan perustaksi rakennustaloudellisia laskelmia ja analyysejä selkeästi, nopeasti ja erittäin luotettavasti. Vapautamme asiakkaidemme aikaa suunnitteluun, hinnoitteluun ja päätöksentekoon.

Perustamme
Toimintaamme ohjaavat riippumattomuus, puolueettomuus, sujuva ja mutkaton henkilökohtainen yhteydenpito sekä ehdoton luotettavuus. Raimo Tanskanen, toimitusjohtaja

Tavoitteemme
Haluamme tarjota asiakkaillemme rakennustaloudellisen tiedon hallinnan parhaat palvelut ja parhaan palvelukokemuksen. Se kiteytyy tunnuslauseessamme ”kuin osa omaa tiimiäsi”. Tavoitteemme on olla rakennushankkeiden tiedonhallinnan arvostetuin ja halutuin yhteistyökumppani sekä markkinajohtaja Suomessa.

Rakentamisen palveluksessa

Olemme kehittäneet ja toteuttaneet kustannus- ja määrälaskenta-palveluja yli 20 vuotta.

1993

Aloitimme laskentapalvelut maaliskuussa vuonna 1993, osana Tocoman Oy:n toimintaa. Ensimmäisiä asiakkaitamme olivat NHK Rakennus, K.E. Nyman, Haka, Puolimatka ja Kummila.

Vuonna 1995 laskentapalvelut eriytettiin omaksi yritykseen, Tocoman Laskentapalvelut Oy:ksi.

Alusta alkaen olemme halunneet tarjota asiakkaillemme alan parhaat palvelut ja parhaan palvelukokemuksen.

Toimintamme tason varmistamiseksi ja osoitukseksi laadimme jo vuonna 1996 toimintaamme ohjaavan ISO 9001 –standardin mukaisen laatujärjestelmän. Se oli ensimmäinen, ja on edelleen ainoa, joka on myönnetty rakennusalan määrä- ja kustannuslaskennan konsulttiyritykselle.

1990-luvun loppupuoli

1990-luvulla määrälaskenta kehittyi nykyiseen muotoonsa. Rakennusliikkeet säästivät omissa laskentainvestoinneissaan ja ryhtyivät käyttämään laskentapalveluja.

Tarpeeseen syntyi keskitetty laskentamenettely, jossa laskennan kustannukset jaetaan usean tarvitsijan kesken. Laskennan asiakaskohtaiset kustannukset alenivat merkittävästi.

1990-luvun lopun tärkeitä kohteitamme olivat muun muassa KÄMP-kortteli, Tennispalatsi ja Koffin kortteli, kaikki Helsingin sydämessä, sekä esimerkiksi kauppakeskus Jumbo.

Samaan aikaan edistykselliset rakennuttajat näkivät myös tarpeen rakennushankkeiden budjetointiin ja kustannusohjaukseen erikoistuneelle asiantuntemukselle. Kustannushallinnasta muodostui rakennushankkeiden kannattavuuden varmistamiselle välttämätön työväline.

2000-luku

2001 nimemme muuttui Tocoman Finland Oy:ksi.

Laskentatehon ja -ohjelmistojen kehittyessä 2000-luvulla määrä- ja kustannuslaskenta ulottuu yhä syvemmälle rakennushankkeiden yksityiskohtiin.

Laskennasta on siirrytty hallintaan. Määrä- ja kustannuslaskenta ei enää ole suunnitelmien ja budjettien pohjaksi tehtäviä yksittäisiä laskelmia, vaan koko rakennushankkeen kattavaa kustannus- ja määrätiedon hallintaa.

Esimerkkikohteitamme 2000-luvulta ovat muun muassa Pauligin uusi paahtimo, Vuosaaren sataman portti- ja terminaalirakennuksia sekä Tapiolan, Ilmailulaitoksen ja Kevan pääkonttorit. Historiamme suurimpiin määrälaskentakohteisiin kuuluvat mm. Eduskuntatalon peruskorjaus ja TAYS:n laajennus.

2009 alkaen toimintamme jatkui uudella nimellä: Tocoman Services Oy.

Nyt

Vuosien kuluessa yrityksemme koko on kasvanut ja nyt työllistämme 38 henkilöä. Toimimme Helsingin lisäksi Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Rakennustaloudellista asiantuntemustamme on käytetty myös puolueettomana lausunnonantajana ja rakennusriitojen ratkaisijana jo 20 vuoden ajan. Vuosien myötä saaduissa eri oikeusasteiden päätöksissä on pääosin tukeuduttu ja luotettu antamiimme lausuntoihin.

Vuonna 2011 meille myönnettiin vuosittain auditoitava RALA-sertifikaatti.

Vuodesta 2014, 10.1.2014 alkaen, kuulumme FMC Laskentapalvelut Oy –nimisenä yhtiönä Sweco-konserniin.

Olemme Suomen johtava kustannushallinnan palveluja tarjoava yritys. Toiminnan kannattavan kasvun on mahdollistanut yli 25 vuoden aikana hankittu laajan asiakaskunnan luottamus. Vuosittain laskemme n. 600 kohdetta.