Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 § Laatimispäivämäärä 1.6.2017

1. Rekisterinpitäjä

FMC laskentapalvelut
FMC Laskentapalvelut Oy (Y-tunnus: 1013429-9)
Ilmalanportti 2
00240 HELSINKI

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

FMC laskentapalvelut
Timo Isoranta, toimitusjohtaja
puh. 040 721 7296
timo.isoranta@fmcgroup.fi

3. Rekisterin nimi

FMC Laskentapalvelut -markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään pääasiallisesti asiakassuhteen yhteydessä. Markkinointirekisteriin tallennettuja tietoja käytetään FMC Laskentapalvelujen uusasiakashankinnassa sekä tässä tarkoituksessa tapahtuvaan FMC Laskentapalvelujen tarjoamien palveluiden sähköiseen markkinointiin.Edellä mainittu sähköinen suoramarkkinointi toteutetaan tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukaisesti ja B2B -sähköpostimarkkinoinnin hyvää tapaa noudattaen. Sähköpostiviestintää pyritään mahdollisimman tarkasti kohdentamaan rekisteröidyn työtehtävien mukaisesti. Sähköpostiviestinnästä voi kieltäytyä jokaisessa markkinointipostissa olevan linkin kautta tai lähettämällä sähköpostia edellä mainituille yhteyshenkilöille.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Nimi
  • Titteli/ toimenkuva
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yritys
  • Toimiala
  • Osoitetiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan FMC Laskentapalvelujen asiakasrekisteristä sekä postituslistalle ilmoittautuneista. Lisäksi sitä kootaan itse keräämällä tietoja julkisista lähteistä, yritysten ja yhdistysten nettisivuilta ja julkaisuista sekä kaupparekisteristä.

7. Rekisteröidyn tietojen luovutus

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.