Rakennusriidat on rakennusriitojen ja -erimielisyyksien ratkaisemisen asiantuntijapalvelu. Autamme erimielisyyksien selvittämisessä sekä niiden ennalta ehkäisemisessä.

Kokenut ja puolueeton

Rakennusriitapalvelusta vastaavat kokeneet asiantuntijat, joilla on yli 20 vuoden ja kymmenien tapausten kokemus. Tuomme puolueettoman näkemyksen ja ratkaisun kysymyksiin, joissa tarvitaan rakennusalan syvällistä tuntemusta.

Objektiivinen

Ulkopuolinen, asianosaisille tasapuolinen asiantuntija pystyy usein tuomaan tilanteeseen uusia näkökantoja ja avaamaan osapuolten lukkiutuneet kannat. Erimielisyyksiin löydetään ratkaisu mahdollisimman objektiivisesti, rasittamatta liikesuhteita tarpeettomasti.

Merkittäviä referenssejä

Olemme toimineet rakennustalousasiantuntijana ja selvitysmiehenä useissa Suomen merkittävimmistä rakennusriitatapauksista. Kymmenissä päätöksissä eri oikeusasteissa on pääosin tukeuduttu antamiimme lausuntoihin.

Yksi yhteydenotto riittää

Konsulttimme hoitaa tapauksensa aina kokonaispalveluna, tarvittaessa muiden konsulttiemme kokemusta ja osaamista hyödyntäen.
Erityisosaamisalueitamme ovat:

  • lisä- ja muutostöiden vertailulaskelmat
  • asiantuntijan laatimat kustannusarviot
  • aikataulusiirtymien syyt ja kustannusvaikutukset
  • vertailevat kokonaiskustannusarviot.
Lisätietoja

Timo Isoranta
Puh. 040 721 7296
etunimi.sukunimi@sweco.fi